Infragreen corner element

Ettevõttest

Meie inimestel on kokku üle 25 aasta kogemust teede- ja taristuehituse- ning mullatöödega. Infragreeni nime all tegutseme alates maist 2023, ettevõte on asutatud 1998. aastal loodud Kaurits OÜ meeskonna baasil. Infragreen on Eesti Taristuehituse Liidu liige.

 

Koondame oma töös suuremahuliste pinnasetööde ning keskkonna- ja vesiehituse parimaid praktikaid, täiendades neid moodsaima saadaoleva tehnika ja tehnoloogiaga ning keskkonnasäästliku mõtteviisiga.

 

Pöörame erilist tähelepanu oma tegevuse keskkonnamõjule ja süsinikujalajälje maksimaalsele vähendamisele. Infragreen on SA Rohetiiger liige ning liitunud Rohetiigri Akadeemia programmiga.

 

Infragreeni integreeritud juhtimissüsteem on üles ehitatud vastavalt standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

Kogemus

Meie projektmeeskonnad on osalenud paljude oluliste infraobjektide rajamisel, näiteks Tallinna–Tartu mnt Võõbu–Mäo 2 + 2 teelõigu ehitus, Balticconnectori gaasitrass ja Sillamäe rannapromenaad.

 

Vesiehituse suurematest projektidest on Infragreeni meeskond teostanud ehitus- ja laiendustöid Karepa, Ringsu, Purtse, Vasknarva, Salmistu ja Roomassaare sadamas ning Kalasadama kaide rekonstrueerimisel.

 

Keskkonnaobjektidest algavad meie meeskonna kogemused Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla katmise projektiga aastatel 2000–2008. Lisaks oleme tegutsenud mitme jääkreostusobjekti saneerimisel. Neist suurim on olnud Savaterra Oy pinnasetööde partnerina Kroodi oja saneerimine, mille käigus kaevati välja ja ohutustati 120 000 m3 reostunud pinnast. Oleme reostusest puhastanud ka Kiviõli kraavi, Erra jõe ja Stroomi ranna.

Teenused

Ehituse töövõtt

  • Taristuprojektide teostamine nii pea- kui ka alltöövõtuna
  • Suuremahulised pinnasetööd
  • Vesiehitustööd
  • Teedeehitus
  • Paetööd
  • Pinnasereostuse likvideerimine

3D-modelleerimine ja -masinjuhtimine

  • 3D-masinjuhtimise süsteemide paigaldus ja haldus
  • Mahuanalüüsid

Objektid

Päikesepargi rajamise ettevalmistustööd, sadeveesüsteemi ehitus

Tellija: Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ

Endise karjääripõhja ja puistematerjali ladestusala planeerimine, teede ja kommunikatsioonide rajamine

 

Pinnasetööde maht u 350 000 m3

Calendar icon

Tööde lõpp detsember 2023

Auvere jahutusvee kanali süvendustööd

Tellija: Enefit Power AS

Auvere ja Eesti Elektrijaama jahutusvee kanali süvendustööd mahus 45 000 m3.

Calendar icon

Tööde lõpp märts 2024

Projekteerimis- ja ehitustööd Kiviõli kraavi ja Erra jõe jääkreostuse likvideerimiseks

Tellija: Kliimaministeerium / Tariston AS

Jääkreostuse eemaldamine Kiviõli kraavist ja Erra jõe sängist

Reostunud pinnase maht u 32 000 m3

Calendar icon

Tööde lõpp oktoober 2023

Aidu tuulepargi teede ja taristu rajamine

Tellija: Dirkshof Estonia OÜ

Pinnasetööde maht u 1 000 000 m3

Calendar icon

Tööde lõpp detsember 2023

Aseriaru tuulepargi teede ja taristu rajamine

Tellija: KMG OÜ

Pinnasetööde maht u 10 000 m3

Calendar icon

Tööde lõpp september 2023

Pae tn 2 pinnasetööd

Tellija: Combicon OÜ

Pinnasetööde maht u 40 000 m3, sh 20 000 m3 paekivi

 

Calendar icon

Tööde lõpp oktoober 2023

Rail Baltica Ülemiste terminali raudteerajatiste ehitustööd

Tellija: Merko Ehitus Eesti AS

Pinnasetööde maht u 200 000 m3, sh paetööd u 90 000 m3

Calendar icon

Tööde lõpp detsember 2026

Aidu loodusraja parandustööd ja ujuvpurde paigaldus

Tellija: Kliimaministeerium

Teede parandustööd ja ujuvpurde paigaldus

Calendar icon

Tööde lõpp september 2024

Rail Baltica Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp

Tellija: KMG Infra OÜ

Infragreen teostab KMG Infra 100% alltöövõtjana projekteerimise, pinnase- ja teedeehitustööd.

Hoolduskeskuse pindala 13,5 ha.

Calendar icon

Tööde lõpp detsember 2024

Aidu veespordikeskuse taristu projekteerimis- ehitustööd

Tellija: SA Aidu Veespordikeskus

Veespordikeskuse teede ja platside rajamine

Calendar icon

Tööde lõpp detsember 2023

Stroomi ranna reostuse saneerimistööde II etapp

Tellija: Põhja-Tallinna Valitsus

Stroomi pargialal asuva pinnase jääkreostuse, sh naftaprodukte sisaldava sadeveetoru likvideerimine

Calendar icon

Tööde lõpp mai 2024

Kontakt

Juhatus

Janek Uibo

+372 509 1950

janek.uibo@infragreen.ee

Margus Vaim

+372 501 3168

margus.vaim@infragreen.ee

Raamatupidamine ja personal

Sandra Pent

pearaamatupidaja

+372 5344 3399

sandra.pent@infragreen.ee

Arved:

Arvekeskus (Finbite)

arved@infragreen.ee

Juhtkond

Allan Tammiste

Hankejuht

+372 506 0174

allan.tammiste@infragreen.ee

Janne Minakov

Kvaliteedi- ja keskkonnajuht

+372 5694 6393

janne.minakov@infragreen.ee

3D-masinjuhtimine ja geodeesia

Taavi Müntel

3D-spetsialist

+372 5333 4076

taavi.myntel@infragreen.ee

Christian Pintson

Geodeet

+372 526 8979

christian.pintson@infragreen.ee

Projektimeeskond

Margus Leetberg

Projektijuht

+372 5621 4727

margus.leetberg@infragreen.ee

Ruslan Tokaruk

Objektijuht

+372 509 9943

ruslan.tokaruk@infragreen.ee

Igor Tokaruk

Töödejuht

+372 5837 7456

igor.tokaruk@infragreen.ee

Sven Veisalu

Projektijuht

+372 5678 8877

sven.veisalu@infragreen.ee

Janek Paloveer

Objektijuht

+372 5648 5721

janek.paloveer@infragreen.ee

Andrus Kaljula

Töödejuht

+372 5910 5756

andrus.kaljula@infragreen.ee

Taavi Vilipõld

Objektijuht

+372 5770 2237

taavi.vilipold@infragreen.ee

Sander Kukk

Objektijuht

+372 5664 6555

sander.kukk@infragreen.ee

Rait Karbe

Töödejuht

+372 5668 8325

rait.karbe@infragreen.ee

Ignar Tamsalu

Objektijuht

+372 5555 2526

ignar.tamsalu@infragreen.ee